previous pauseresume next

اجرای مرحله دوم وارنیش فلوراید تراپی در مدارس سیلانی و شهید نامجو

روز یکشنبه مورخ ۲۳-۲-۹۷ مرحله دوم وارنیش فلوراید تراپی پایه های دوم تا ششم در مدارس سیلانی و شهید نامجوی پادگان توسط مراقب سلامت  پایگاه سلامت شهید مرادی پادگان اجرا  گردید .

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها