previous pauseresume next

بازدید از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

بازدید مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرضا و کارشناسان واحد بهداشت محیط از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مسیر شهرضا –مهیار و ایستگاه سلامت و امنیت پلیس راهور 

 

در روز دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۴مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرضا به اتفاق سرپرست مرکز بهداشت و کارشناسان واحد بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، اماکن عمومی ، مجتمع خدمات رفاهی مهیار و همچنین ایستگاه سلامت و امنیت پلیس راهور  واقع در محور شهرضا –مهیار بازدید  نمودند در طی این بازدید  وضعیت بهداشتی این مراکز  بررسی و آموزشهای لازم در خصوص رعایت موارد  بهداشتی ارائه گردید .

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها