previous pauseresume next

بازدید از رستورانها و اغذیه فروشیها

بازدید سرپرست مرکز بهداشت و تیم بازرسی اصناف  از رستورانها و اغذیه فروشیهای سطح شهر

 

 

در روز دوشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۶آقایان مهندس موسوی سرپرست مرکز بهداشت ، مهندس سید علیپور  کارشناس واحد بهداشت محیط و اعضای گروه بازرسی اصناف تعدادی از رستورانها و اغذیه فروشیهای سطح شهررا  بازدید و توصیه های بهداشتی وآموزشهای و تذکرات لازم را در خصوص رعایت اصول بهداشت ارائه نمودند .

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها