previous pauseresume next

بازدید مشترک کارشناسان مرکز بهداشت و جهاد کشاورزی از نحوه استفاده از خروجی فاضلاب شهری

پیرو مصوبه شماره ۴ کارگروه سلامت و امنیت غذایی مورخ ۱۳/۳/۹۷ در تاریخ ۷/۴/۹۷ روز پنجشنبه آقای موسوی معاون بهداشتی شبکه و آقای محربی کارشناس بهداشت محیط با اتفاق کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان آقایان محمدیان و رضایی مسئولین زراعت و حفظ نباتات جهاد کشاورزی از زمینها و اراضی پایین تصفیه خانه فاضلاب لاکونی شهرضا بازدید و با باغداران و زارعین منطقه بحث و گفتگو نمودند لذا با توجه به اطلاعات بدست آمده مواردی مبنی بر استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب  جهت کشت و کار  در منطقه مشاهده نگردید.

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها