previous pauseresume next

بازدید نمایندگان محترم سازمان جهانی بهداشت و هیات همراه و مسئولین شهرستانی از نانوایی

در تاریخ ۹-۶-۹۶ نمایندگان محترم سازمان جهانی بهداشت ، هیات همراه و مسئولین شهرستانی از نانوایی در شهرستان بازدید و فعالیتهای صورت گرفته پیرامون پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ، کاهش نمک مصرفی  در نان و حذف افزودنیها . در راستای اجرای طرح ایراپن در شهرستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . 

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها