previous pauseresume next

برگزاری جشنواره ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع)

روز یکشنبه مورخ ۲۳-۲-۹۷ جشنواره و نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی در محل بیمارستان  حضرت امیرالمومنین(ع)شهرضا با حضور جناب آقای دکتر شیرانی ،خانم جوانمردی و خانم نوریزدان از معاونت درمان، ریاست محترم بیمارستانهای شهرضا و پرسنل محترم ،معاون بهداشتی و کارشناسان محترم مرکز بهداشت ، جمعی از مسئولین شهرستان ،رابطین بهداشتی و  مادران باردار افتتاح گردید. در این جشنواره و نمایشگاه آموزشهای لازم توسط کارشناسان واحد مامایی به بازدید کنندگان ،مادران باردار و شیرده به مدت دو روز ارائه گردید  .

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها