previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی اطفای حریق ویژه پرسنل پذیرش و خدمتگزاران مراکز و پایگاههای سلامت

در تاریخ۵-۵-۹۶ روز پنج شنبه با هماهنگی واحد آموزش شبکه و به همت واحد بهداشت حرفه ای شبکه شهرضا کارگاه اموزشی اطفای حریق جهت گروه خدمتگزار_سرایدار_نگهبان_منشی و……شاغل در مراکز و پایگاههای سلامت  با همکاری نیروهای خدوم سازمان ایمنی واتش نشانی شهرضا در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید . سپس  آموزش عملی با حضور کلیه پرسنل در محوطه شبکه بهداشت انجام و پرسنل با توجه به آموزشهای ارائه شده اقدام به مهار آتش نمودند .

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها