previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی ایدز جهت مراجعین و رابطین سلامت خانه بهداشت مهیار

روز چهارشنبه مورخ ۷/۹/۹۷  جلسه  آموزشی ایدز  توسط سر کار خانم دکتر اردلان نژاد و تیم پزشک خانواده   جهت مراجعین و رابطین سلامت روستای مهیار در محل خانه بهداشت  برگزار و به سوالات پاسخ داده شد .  

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها