previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای مشترک انسان ودام جهت مراجعین خانه بهداشت روستای قصرچم

روز یکشنبه مورخ ۲۵-۴-۹۶ جلسه آموزشی بیماریهای مشترک انسان ودام جهت مراجعین خانه بهداشت  روستای قصرچم توسط آقای کاظمی  بهورز روستا برگزار و به سوالات مراجعین  پاسخ داده شد 

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها