previous pauseresume next

برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی وضعیت ارائه خدمات آزمایشگاهی در مراکز شهری و روستایی

جلسه هماهنگی و بررسی نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی در مراکز روستایی ، شهر زیر بیست هزار نفر و شهرستان روز چهارشنبه مورخ ۱۵-۶-۹۶  با حضور معاون بهداشتی ، کارشناسان مسئول واحدهای گسترش  ، امور آزمایشگاهها ، حسابداری ، امور قراردادها  ونمایندگان شرکتهای طرف قرارداد شبکه  در دفتر معاونت بهداشتی برگزارو به بحث و تبادل نظر پیرامون ارائه خدمات آزمایشگاهی مطلوب و رفع نواقص موجود  پرداخته  و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها