previous pauseresume next

برگزاری مانور آمادگی در برابر زلزله در دبیرستان حکیم الهی با حضور ادارات شهرستان شهرضا

روز چهارشنبه مورخ ۷/۹/۹۷ مانور آمادگی در برابر زلزله با حضورمعاون محترم فرمانداری ،ریاست محترم آموزش و پرورش ،ریاست محترم هلال احمر ،معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت و مسئولین و نمایندگان ادارات و ...  در دبیرستان حکیم الهی شهرستان شهرضا برگزار گردید . در این مانور تیم مدیریت بحران شبکه بهداشت متشکل ازاعضای بسیج جامعه پزشکی ،کارشناسان اورژانس ۱۱۵شهرستان ،مسئولین و کارشناسان واحدهای مدیریت خطر بلایا ،سلامت خانواده  ؛تغذیه، سلامت روان، بهداشت محیط ،مبارزه با بیماریها ،بهداشت حرفه ای و ...  در محل مستقر وبر اساس سناریو تنظیمی به ایفای نقش در  مانور پرداختند .

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها