previous pauseresume next

برگزاری مانور زلزله با همکاری بهورزان در مدرسه میر طاووسی قصرچم

روز چهارشنبه مورخ ۷/۹/۹۷ مانور زلزله با همکاری بهورزان و مسئولین در مدرسه میر طاووسی قصرچم  برگزار گردید . در حاشیه این مانور کلاس آموزشی پیرامون کمکهای اولیه در مواقع بحران جهت دانش آموزان توسط بهورزان بصورت تئوری و عملی برگزار و به سوالات دا نش آموزان پاسخ داده شد .  

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها