previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی آمادگی در برابر آتش سوزی، و تمرین عملی اطفاء حریق جهت پرسنل ستادی

روز سه شنبه مورخ ۶-۹-۹۷ کارگاه آموزشی آمادگی در برابر آتش سوزی،نحوه استفاده صحیح از کپسول های آتشنشانی و تمرین عملی اطفاء حریق جهت پرسنل ستادی شبکه بهداشت شهرضا توسط نیروهای سازمان آتش نشانی شهرضا در سالن اجتماعات و محوطه شبکه بهداشت برگزار گردید .

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها