previous pauseresume next

برگزاری کلاس آموزشی تغذیه با شیر مادر جهت مادران شیرده پایگاه سلامت هفده شهریور

روز شنبه مورخ ۱۴-۵-۹۶ باتوجه به فرارسیدن هفته جهانی ترویج تغذیه باشیرمادر و شعار سال (باهوش وقوی باشیرمادر) جلسه آموزشی پیرامون تغذیه با شیر مادر جهت مادران شیرده پایگاه سلامت هفده شهریور توسط کارشناس واحد مشاوره شیردهی و مراقبین سلامت برگزار و ضمن  پاسخ  به سوالات مراجعین از مادران موفق در امر شیردهی با لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد . 

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها