previous pauseresume next

برگزاری کلاس آموزشی تغذیه با شیر مادر جهت مراجعین پایگاه سلامت ترک آباد

روز یکشنبه مورخ ۱۵-۵-۹۶ باتوجه به فرارسیدن هفته جهانی ترویج تغذیه باشیرمادر و شعار سال (باهوش وقوی باشیرمادر) جلسه آموزشی پیرامون تغذیه با شیر مادر جهت مراجعین پایگاه سلامت ترک آباد  توسط مراقبین سلامت برگزار و به سوالات مراجعین پاسخ  داده شد .

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها