previous pauseresume next

برگزاری کلاس آموزشی تغذیه با شیر مادر جهت مراجعین پایگاه سلامت مهدی

روز دو شنبه مورخ ۱۶-۵-۹۶ باتوجه به فرارسیدن هفته جهانی ترویج تغذیه باشیرمادر و شعار سال (باهوش وقوی باشیرمادر) جلسه آموزشی پیرامون تغذیه با شیر مادر جهت مراجعین پایگاه سلامت مهدی توسط مراقبین سلامت و کارشناس مشاوره شیردهی  برگزار و به سوالات مراجعین پاسخ  داده شد در پایان از مادران موفق در امر شیردهی با ارائه لوح تقدیر  تجلیل بعمل آمد .  

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها