previous pauseresume next

جلسه هماهنگی کانون بسیج جامعه پزشکی و پایگاههای بسیج شبکه

روز پنج شنبه مورخ ۷/۹/۹۶ جلسه هماهنگی کانون بسیج جامعه پزشکی و پایگاههای بسیج شهید طحانی برادران و میعاد خواهران شبکه در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان تشکیل شد. در این جلسه که با حضور آقای دکتر تنهایی فرمانده بسیج جامعه پزشکی  ، آقای موسوی معاون امور بهداشتی و عضو بسیج جامعه پزشکی ،خانم منصف فرمانده پایگاه میعاد خواهران –آقای اقدامی فرمانده پایگاههای بسیج شهید طحانی برادران  ،آقای یثربی ،،خانمها  شمسبگی ، قبادی و صالحی اعضای  بسیج جامعه پزشکی وآقای خوشنظر  مسئولروابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان  برگزار شد،برنامه های اجرایی و دستورالعمل های بسیج  جامعه پزشکی و پایگاههای بسیج ابلاغ و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی پیرامون اجرای برنامه ها ، طرح شهید دکتر رهنمون و ارسال عملکرد و فعالیتها  اتخاذ گردید. 

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها