previous pauseresume next

شرکت پرسنل شبکه بهداشت و درمان واورژانس ۱۱۵شهرستان در راهپیمایی با شکوه حمایت از ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی

روز چهار شنبه  مورخ ۱۳-۱۰-۹۶ پرسنل شبکه بهداشت و درمان ،اورژانس ۱۱۵ ، اعضای بسیج جامعه پزشکی ،  پایگاه بسیج شهید طحانی  برادران و میعاد خواهران شبکه بهداشت همراه با سایر ادارات و شهروندان محترم  در راهپیمایی با شکوه  حمایت از ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامیشرکت نمودند  .  

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها