previous pauseresume next

فراخوان جمعیت تحت پوشش پایگاه شهید تسلیم توسط مراقبین سلامت با حضور به درب منازل

در راستای برنامه های تحول سلامت و ثبت صد درصدی جمعیت تحت پوشش در سامانه سیب ، ارئه خدمات بهینه به شهروندان ، به روز رسانی پرونده های الکترونیک سلامت و اصلاح شماره های تلفن و ... مراقبین سلامت پایگاه شهید تسلیم با حضور به درب منازل جمعیت تحت پوشش نسبت به فرخوان جمعیت اقدام نمودند .

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها