previous pauseresume next

نهم مهر ماه روز جهانی سالمند مبارک باد-شعار سال ۱۳۹۷ (تحکیم حقوق سالمندان)

سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگر چه خسته راه است، ولی تجربه پربهایش، از بزرگ ترین گنجینه هاست. وی اگر چه نحیف و شکننده است، ولی کوله باری انسان ساز بر دوش دارد. سالمند در غروبِ زندگی این جهان خویش، طلوع کرامت، انسانیت و عزت جاودانی را به تماشا نشسته است. او گوهری گران بها در صدف زندگی و صندوقچه اسرار تاریخ است. از نگاه نافذش، بصیرت می درخشد، دیده بیدارش به آنچه خداوند خواسته است، می نگرد و قلبش جز محبت و یاد خدا چیزی در خود ندارد. بر ماست که دیدگان اشکبار و دل امیدوارش را پاس داریم و دعای خیرش را که مایه برکت است، بدرقه راهمان سازیم

جلوه ای از نور الهی

انسان در آغاز موجودی بس ناتوان است که با شگفتی دوره های رشد را پی در پی می پیماید. در جوانی به کمال توانایی جسمی و در میان سالی به پختگی روحی می رسد. آن گاه سیر نزولی را پیش می گیرد و به جایی برمی گردد که بوده است. قرآن کریم در این باره می فرماید: «خداوند شما را آفرید و پس از آن نیرو بخشید. سپس شما را در ناتوانی و پیری قرار داد. او هرچه بخواهد می آفریند و دانای توانا است.

در روایات، سالمندی جلوه ای از نور الهی دانسته شده است. عزت مندیِ سپیدمویی و سالمندی از آن روست که سالمند، رسالت انسانی خویش را در این روزگار پرآشوب به شایستگی انجام داده و اینک با انبوهی از تجربه های گرانسنگ، در کنار دیگر افراد جامعه قرار دارد

تکالیف سالمندان

با وجود افزایش عده سالخوردگان در جهان امروز، باز هم آنها در مقایسه با دیگر گروه های سنی در اقلیت هستند. این گروه باید بدانند که پیر شدن، تغییرات نقشی می طلبد تا بتوانند راه خود را در جامعه با دیگران هموار سازند. به طور خلاصه می توان تکالیف رشد و تکاملی دوران سالمندی را بدین گونه شرح داد:

 ۱. برقرار ساختن شرایط زندگی منطبق با تغییر شرایط اقتصادی یا بدنی؛

 ۲. یافتن دوستان تازه برای جانشین ساختن به جای دوستانی که از دنیا رفته اند یا مهاجرت کرده اند؛

 ۳. پیدا کردن و گسترش فعالیت های تازه برای پر کردن اوقات فراغت روزافزون؛

 ۴. پرداختن به فعالیت های اجتماعی برنامه ریزی شده برای سالمندان؛

 ۵. لذت بردن از فعالیت های مناسب سالخوردگان.

قدرشناسی از سالمند

شایسته است فرزندان و افراد خانواده، بنا برسفارش قرآن کریم و پیشوایان دینی، سالمند را در جایگاه واقعی اش، یعنی «خانواده نگهداریکنند. قدرشناسی از سالمندان، همان رفتار درست و محترمانه، و شناخت نیازهای روحی آنان است. از ضروری ترین نیازهای سالمندان، محبت و توجه می باشد. هر قدر آنها از نظر مادی بی نیاز باشند، ولی نباید نیاز به محبت و توجه به ایشان را نادیده گرفت. قدرشناسی به صورت احترام یا سخن گفتن از روی مهر، مشاوره با آنان در امور مختلف زندگی، برطرف ساختن مشکلات ایشان و نیز در مواردی با مقدم داشتن آنان برخود بروز می کند.

حقوق سالمندان

امام سجاد علیه السلام درباره حقوق سالمندان می فرماید: «حق سالخورده این است که حرمت پیری اش را بداری. اگر سوابق فضیلت در اسلام دارد، تجلیلش کنی. او را مقدم بداری. در اختلافات خصمانه با او رو به رو نشوی. در راه رفتن بر او سبقت نگیری و پیشاپیش او راه نروی. نادانش نشماری. اگر رفتار جاهلانه ای کرد، تحمل کنی. به مقتضای سوابق مسلمانی و سالمندی، احترامش کنی که حق سن و سال نیز چون حق اسلام است

توصیه به بقای خانواده

خانواده، یکی از کانون های مقدس در دین اسلام است؛ زیرا در پرتو خانواده است که بقای نسل تضمین می شود و خانواده محل امنی برای آرامش افراد و بستری برای کمال انسان می گردد. از این رو در آموزه های دینی، برای ایجاد و ماندگاری این کانون سفارش های فراوانی شده است. مهم ترین دستور اسلام در این خصوص، احترام گذاشتن فرزندان به والدین و یاری رساندن به آنان است. قرآن کریم، احترام به پدر و مادر را بعد از ایمان به خداوند متعالی قرار داده است؛ زیرا آنان، زحمات زیادی برای فرزندان کشیده اند. در آیه ای می خوانیم: «به انسان وصیت کردیم که به والدینش خوبی کند. مادرش او را به دشواری برداشت و به دشواری حمل کرد.... هنگامی که به چهل سالگی رسید گفت: پروردگارا! در دل من انداز نعمت هایی را که بر من و بر پدر و مادرم بخشیدی، سپاس گویم))

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها