previous pauseresume next

ویژه برنامه بزرگداشت روزپزشک

درتاریخ ۹۶/۵/۳۱ویژه برنامه بزرگداشت روزپزشک ،پزشکان ،پیراپزشکان وماماهای بخش خصوصی ودولتی شهرستان های شهرضا،سمیرم،دهاقان در تالار نوین شهرضا توسط سازمان نظام پزشکی برگزار گردید.درادامه برنامه آقای دکتر باقی ریس نظام پزشکی شهرضاوآقای دکتر تنهایی مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان   وآقای دکتر صفدریا ن دادستان قضایی سازمان نظام پزشکی شهرستان شهرضاروز پزشک را تبریک وسخنرانی نمودند.وسپس از پزشکان،پیراپزشکان وماماهای نمونه سال ۱۳۹۵ شهرستان های شهرضا،سمیرم،دهاقان با اهدا لوح وهدیه تقدیروتشکر بعمل آمد.

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها