previous pauseresume next

دیدار مدیریت محترم شبکه و مسئولین شهرستان با خانواده معظم شهداء

در تاریخ ۱۰-۵-۹۷ مدیریت محترم شبکه ،معاون بهداشتی، مسئول ایثارگران شبکه بهداشت با حضور مسئول محترم بنیاد شهید شهرستان و نماینده محترم فرمانداری از خانواده محترم شهدای شبکه بهداشت شهرضا  ، دیدار و ضمن گفتگو با آنان به رسم یاد بود هدایایی از طرف شبکه و فرمانداری به آنان اهداء گردید .

برگزاری جلسه آموزشی بیماری سل وسالم سازی سبزیجات جهت داوطلبین وسفیران سلامت روستا ی هونجان

روزچهار شنبه مورخ ۱۰-۵-۹۷ جلسه آموزشی پیرامون راههای انتقال، پیشگیری و کنترل بیماری سل و اهمیت سالم سازی سبزیجات  جهت داوطلبین وسفیران سلامت خانه بهداشت روستا ی هونجان  توسط بهورز محترم روستا در راستای طرح شهید دکتر رهنمون در محل خانه بهداشت هونجان  برگزار و به سوالات آنان پاسخ داده شد .

 

برگزاری کارگاه خود مراقبتی در سلامت روان و اعتیاد ویژه مراقبین سلامت

کارگاه خود مراقبتی در سلامت روان و اعتیاد در تاریخ های ۸و۹ /۵/۹۷  جهت مراقبین سلامت دولتی و شرکتی در محل آموزشگاه بهورزی توسط واحد سلامت روان برگزارگردید. در این کارگاه مطالبی پیرامون خود مراقبتی ،توانمند سازی افراد ، ضرورت آموزش ۳۵ در صد از  سفیران سلامت در خصوص خود مراقبتی  و ... ارائه و به سوالات آنان پاسخ داده شد .

برگزاری جلسه هماهنگی و هم اندیشی جهت نحوه اجرای تشویق و تنبیه پرسنل

در تاریخ ۹-۵-۹۷ روزسه شنبه جلسه  هماهنگی و هم اندیشی پیرامون اجرای تشویق و تنبیه پرسنل با توجه به عملکرد با حضور معاون بهداشتی ، مسئولین واحدهای گسترش ، سلامت خانواده ،مبارزه با بیماریها ، بهداشت محیط ،حسابداری و کارگزینی در محل  دفتر معاونت بهداشتی برگزار و در خصوص نحوه تشویق و تنبیه بحث و تبادل نظر و  تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

اجرای طرح مقاوم سازی غیر سازه ای مراکز بهداشتی ( (SNS مرکز سلامت رجایی

در تاریخ ۹-۵-۹۷ روزسه شنبه طرح مقاوم  سازی غیر سازه ای (SNS) مرکز سلامت رجایی با حضور تکنسین تاسیسات و کارشناس مسئول واحد مدیریت خطر بلایا  اجرا گردید . در این طرح کلیه تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی که احتمال سقوط در حادثه و ایجاد خسارت را داشتند در محل خود ثابت شدند.

برگزاری جلسه هماهنگی و پشتیبانی جهت برگزاری اولین مجمع سلامت شهرستان

در تاریخ ۸-۵-۹۷ روزدو شنبه جلسه  هماهنگی و پشتیبانی جهت برگزاری اولین مجمع سلامت شهرستان با حضور معاون بهداشتی ، مسئولین واحدهای حراست ،امور عمومی ، تدارکات ،رفاه و رابط معاونت اجتماعی در دفتر معاونت بهداشتی برگزار و پیرامون  نحوه تشکیل ،اجراء  و برنامه ریزی  اولین مجمع سلامت شهرستان بحث و تبادل نظر و کارشناسان ، نقطه نظرات خود را بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . در تاریخ ۸-۵-۹۷ روزدو شنبه جلسه  هماهنگی و پشتیبانی جهت برگزاری اولین مجمع سلامت شهرستان با حضور معاون بهداشتی ، مسئولین واحدهای حراست ،امور عمومی ، تدارکات ،رفاه و رابط معاونت اجتماعی در دفتر معاونت بهداشتی برگزار و پیرامون  نحوه تشکیل ،اجراء  و برنامه ریزی  اولین مجمع سلامت شهرستان بحث و تبادل نظر و کارشناسان ، نقطه نظرات خود را بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . در تاریخ ۸-۵-۹۷ روزدو شنبه جلسه  هماهنگی و پشتیبانی جهت برگزاری اولین مجمع سلامت شهرستان با حضور معاون بهداشتی ، مسئولین واحدهای حراست ،امور عمومی ، تدارکات ،رفاه و رابط معاونت اجتماعی در دفتر معاونت بهداشتی برگزار و پیرامون  نحوه تشکیل ،اجراء  و برنامه ریزی  اولین مجمع سلامت شهرستان بحث و تبادل نظر و کارشناسان ، نقطه نظرات خود را بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . در تاریخ ۸-۵-۹۷ روزدو شنبه جلسه  هماهنگی و پشتیبانی جهت برگزاری اولین مجمع سلامت شهرستان با حضور معاون بهداشتی ، مسئولین واحدهای حراست ،امور عمومی ، تدارکات ،رفاه و رابط معاونت اجتماعی در دفتر معاونت بهداشتی برگزار و پیرامون  نحوه تشکیل ،اجراء  و برنامه ریزی  اولین مجمع سلامت شهرستان بحث و تبادل نظر و کارشناسان ، نقطه نظرات خود را بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . در تاریخ ۸-۵-۹۷ روزدو شنبه جلسه  هماهنگی و پشتیبانی جهت برگزاری اولین مجمع سلامت شهرستان با حضور معاون بهداشتی ، مسئولین واحدهای حراست ،امور عمومی ، تدارکات ،رفاه و رابط معاونت اجتماعی،روابط عمومی در دفتر معاونت بهداشتی برگزار و پیرامون  نحوه تشکیل ،اجراء  و برنامه ریزی  اولین مجمع سلامت شهرستان بحث و تبادل نظر و کارشناسان ، نقطه نظرات خود را بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت با کارشناسان فنی و ناظر شرکت خدماتی بهداشتی درمانی درمانگران کوثر اسپادانا

جلسه هماهنگی مدیریت با کارشناسان فنی و ناظر شرکت خدماتی بهداشتی درمانی ،درما نگران کوثر اسپادانا جهت ارائه بهینه خدمات و  مراقبتهای اولیه سلامت درمراکز و پایگاههای سلامت برون سپاری شده روزیکشنبه  مورخ ۷-۵-۹۷ با حضورجناب آقای دکتر تنهایی مدیر محترم شبکه ،آقای موسوی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت ،آقای شهسواری مسئول گسترش ،آقای صادقی مسئول سلامت خانواده ،خانم حسینی مسئول سلامت مادرانو خانم قدیمی  ناظر شرکت  برگزار گردید.

بازدید و نظارت کارشناسان ستادی مرکز بهداشت از مرکز سلامت قائمیه

در تاریخ ۶-۵-۹۷روز شنبه کارشناسان ستادی مرکز بهداشت (مسئولین سلامت خانواده و مبارزه با بیماریها ) از مرکز سلامت قائمیه بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات موجود  ، جلسه هماهنگی با حضور کلیه پرسنل پایگاه  سلامت  برگزار و در زمینه اصلاح ساختار جمعیتی و اصلاح شماره تلفن در سامانه سیب و ...  پس از بحث و تبادل نظر با مراقبین سلامت  تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

برگزاری جلسه هماهنگی با مدیر شرکت خدماتی بهداشتی درمانی درمانگران کوثر اسپادانا

جلسه هماهنگی با مدیر محترم  شرکت خدماتی بهداشتی درمانی ،درما نگران کوثر اسپادانا جناب آقای دکتر سالکی جهت ارائه خدمات تامین مراقبتهای اولیه سلامت درمراکز و پایگاههای سلامت برون سپاری شده روزشنبه  مورخ ۶-۵-۹۷ با حضورجناب آقای دکتر تنهایی مدیر محترم شبکه ،آقای موسوی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت ،آقای شهسواری مسئول گسترش  برگزار گردید.

بازدید جناب آقای دکتر کلیدری معاون درمان از بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) شهرستان شهرضا

روز شنبه مورخ ۶-۵-۹۷ جناب آقای دکتر کلیدری معاون محترم  درمان از بیمارستان حضرت  امیرالمومنین(ع) شهرستان شهرضا با حضور فرماندار محترم ، ریاست محترم نظام پزشکی ، مسوول محترم دفتر نماینده مردم شهرضا درمجلس ، نماینده محترم دادستان ، مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان  ،رئیس محترم بیمارستان و جمعی از پزشکان محترم بازدید و ضمن تشکیل جلسه  در خصوص تکمیل پروژه بیمارستان و کمبود متخصص اطفال در بیمارستان امیرالمومنین(ع) بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرضا RSS

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها