previous pauseresume next

برگزاري کمیته بررسی و پیشگیری از مرگ کودکان۱-۵۹ماهه

روز چهارشنبه مورخ ۱۶-۸-۹۶ کمیته بررسی و پیشگیری از مرگ.کودکان۱-۵۹ماهه با حضور متخصص کودکان،مسئول بهداشت بیمارستان ، کارشناس مسئول سلامت خانواده ،کارشناس سلامت کودکان ،مسئولNICU  ومسئول آموزش بیمارستان در دفتر ریاست بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع)  تشکیل و ضمن  بررسی مرگهای اتفاق افتاده پرداخته  ، پس از بحث و تبادل نظر جهت ارائه مداخلات و راهکارهای مناسب تصمیمات لازم اتخاذ گردید .  

برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان مسئول واحد های فنی و پشتیبانی شبکه بهداشت

در تاریخ ۱۶/۸/۹۶ جلسه هماهنگی کارشناسان مسئول واحد های ستادی و پشتیبانی شبکه  بهداشت با ریاست مرکز بهداشت ،مسئول امور عمومی وکلیه مسئولین واحد های ستادی در سالن اجتماعات شبکه بهداشت شهرضا برگزار گردید .ابتدا معاون بهداشتی  پیرامون اولویت های کاری ، مناسبتهای بهداشتی ،تغییرو تحولات در دانشگاه و معاونت بهداشتی  و ... مطالبی بیان و توصیه هاودستورات لازم ابلاغ گردید . و در ادامه  مسئول امور عمومی در خصوص هزینه های مرتبط با تایپ و تکثیر مطالبی بیان و در پایان  کارشناسان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود و ارتقای خدمات رسانی و اجرای بهینه فعالیتها بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

برگزاری کارگاه بازآموزی ارتقاء فعالیت فیزیکی در دانش آموزان و ازدواج سالم در جوانان ویژه مراقبین سلامت

کارگاه بازآموزی ارتقا ء فعالیت فیزیکی در دانش آموزان و ازدواج سالم در جوانان ویژه مراقبین سلامت و کارشناسان فنی در تاریخ ۱۵/۸/۹۶  و ۱۶/۸/۹۶ در محل آموزشگاه بهورزی برگزار گردید .در این کارگاه مطالبی توسط کارشناسان واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس و سلامت روان   بیان ،  آموزش لازم  به ۷۰ نفر از مراقبین سلامت و کارشناسان فنی ارائه و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

برگزاری کارگاه بازآموزی ارتقاء فعالیت فیزیکی در دانش آموزان و ازدواج سالم در جوانان جهت بهورزان

کارگاه بازآموزی ارتقا ء فعالیت فیزیکی در دانش آموزان و ازدواج سالم در جوانان ویژه بهورزان  در تاریخ ۱۱/۸/۹۶ در محل آموزشگاه بهورزی جهت ۳۵ نفر از بهورزان  شاغل برگزار گردید .در این کارگاه مطالبی توسط کارشناسان واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس  و سلامت روان  بیان،  آموزش لازم ارائه و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

برگزاری جلسه توجیهی ، استقرار نرم افزار کسرا و چگونگی استفاده از سامانه کسری با حضو ر کلیه پرسنل ستادی و مسئولین محیطی

روز دو شنبه مورخ ۱۵/۰۸/۹۶ جناب آقای نوشاد کارشناس حضور و غیاب ستاد دانشگاه علوم پزشکی به همراه سرکار خانم مهندس امامی و بابایی مهندسین شرکت کسرا  به شبکه شهرضا مراجعه و با حضور مدیرشبکه ،معاون بهداشتی ،مسئول روابط عمومی  و کارشناسان کارگزینی توضیحاتی پیرامون استقرار نرم افزار کسرا و چگونگی استفاده از سامانه کسری ارائه نمودند ،  سپس جلسه توجیهی پرسنل ستادی و مسئولین محیطی در سالن اجتماعات برگزار گردید . 

برگزاری جلسه فصلی خیرین سلامت امام حسین (ع) شهرضا با واحد مدیریت شبکه بهداشت شهرضا

روز یک شنبه مورخ ۱۴/۸/۹۶  جلسه  فصلی خیرین سلامت امام حسین (ع)  شهرضا با واحد مدیر یت شبکه با حضور مدیر بیمارستانها و جمعی از مسئولین مجمع خیرین در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرضا شهرضا برگزار گردید . در این جلسه مطالبی پیرامون موضوعات و مسائل خیرین و مشکلات حوزه سلامت بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

بازدید تیمی واحدی کارشناسان واحد آموزش دانشگاه علوم پزشکی ازشبکه بهداشت و درمان شهرضا

روز یکشنبه مورخ ۱۴/۰۸/۹۶ سرکار خانم صادقی سرپرست واحد آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باتفاق جناب آقای فاتح کارشناس آموزش دانشگاه و جناب آقای وکیلی کارشناس ITستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  فعالیتها و برنامه های واحدآموزش و مراحل پشتیبانی حضور و غیاب شامل ورود اطلاعات، کلیه پرسنل ستاد شبکه بهداشت شهرضا رانظارت وپایش نمودند . در پایان  باتشکیل جلسه درمحل دفتر مدیریت نتیجه بازدید و نظارت کارشناسان ارائه و ضمن  مطلوب خواندن فعالیتها نقطه نظرات وپیشنهادات خود را  جهت اجرای  مطلوبتر برنامه  ها بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

نصب آگهی پذیرش بهورز زن در روستای کهرویه توسط بهورز روستا

روز  شنبه مورخ ۱۳-۸- ۹۶ با توجه به برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص پذیرش بهورز زن در روستای کهرویه با حضور معاون بهداشتی ، مدیر آموزشگاه بهورزی، پزشک مرکز کهرویه ، بهورزان خانه بهداشت کهرویه ، رئیس شورای اسلامی دهیار روستای کهرویه اطلاعیه های مربوط به  پذیرش بهورز توسط  جناب آقای سهرابی بهورز مرد روستای کهرویه  در مکانهای پرتردد و خاص روستا نصب گردید .  

کشف بیش از ۳۰ بسته پنیرودوغ تاریخ گذشته از فروشگاه های بزرگ شهر

در راستای ارتقای سطح سلامت جامعهوتامین امنیت غذایی شهروندان کارشناسان واحد مهندسی بهداشت مرکز بهداشت شهرضا طی بازرسی ،کنترل ونظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد در تاریخ ۱۳/۸/۹۶ از فروشگاه های بزرگ شهرموفق به کشف بیش از ۳۰بسته پنیرودوغ تاریخ گذشته شدند که پس از تنظیم صورتجلسه جهت معدوم سازی  اقدام لازم صورت پذیرفت . 

حضور پرسنل شبکه بهداشت در مراسم پرشور ۱۳آبان

با توجه به فرارسیدن یوم ا... ۱۳آبان "روز ملی مبارزه بااستکبار جهانی وروز دانش آموز" پرسنل شبکه بهداشت و اعضای بسیج جامعه پزشکی  در مراسمی که بهمین مناسبت صبح روز شنبه سیزدهم آبان در میدان شهید باهنرشهرضا برگزار گردید ،همگام با دانش آموزان ، دانشجویان و مردم شهرضا با خلق حماسه ای کم نظیر در راهپیمایی ۱۳ آبان فریاد مرگ بر آمریکا سردادند.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرضا RSS

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها