previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی بیماری تب مالت و خود مراقبتی جهت اهالی روستا ی وشاره

روز شنبه مورخ ۱۲-۱۲-۹۶جلسه آموزشی بیماری تب مالت و خود مراقبتی توسط کارشناس محترم  واحد مبارزه با بیماریها آقای عشقی و بهورزان خانه بهداشت وشاره جهت جمعی از اهالی روستا ی وشاره در محل حسینیه روستا برگزارگردید .

بازدید و نظارت معاون بهداشتی و مسئول سلامت خانواده از پایگاه سلامت مهدی

در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۶  آقای موسوی معاون محترم بهداشتی و آقای صادقی  مسئول محترم سلامت خانواده و جمعیت  از نحوه ارائه خدمات در پایگاه سلامت مهدی بازدید  و ضمن  تشکیل جلسه با حضور مراقبین محترم  مطالبی پیرامون  برنامه های اجرایی ،ثبت جمعیت تحت پوشش در سامانه سیب ،  فعال سازی پروندههای  سلامت الکترونیک با ارائه و ثبت خدمات باتوجه به بسته خدمتی در قالب گروههای سنی  ، تکریم ارباب رجوع و ...  بیان نمودند  

برگزاری کمیته تشویق و تنبیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا

در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۶ کمیته تشویق و تنبیه شبکه بهداشت و درمان  شهرستان شهرضا با حضورمعاون بهداشتی  و کلیه مسئولین  و کارشناسان ستادی درمحل سالن اجتماعات شبکه بهداشت شهرضا  برگزار گردید.  ضمن بررسی مکاتبات و درخواست ها ، مسئولین  نقطه نظرات خود را بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

.

برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از اعتیاد جهت دانش آموزان دبیرستان هوشمندان

روز شنبه مورخ ۱۲-۱۲-۹۶جلسه آموزشی پیشگیری از جهت دانش آموزان دبیرستان هوشمندان توسط کارشناس  محترم سلامت روان خانم آقاسی  برگزار گردید .

برگزاری کمیته بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و آنفلوانزا

در تاریخ ۱۰-۱۲-۹۶ کمیته بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و آنفلوانزا با حضور اعضا ی کمیته در محل سالن اجتماعات شبکه برگزارگردید.

برگزاری کمیته تخصصی درون بخشی و بین بخشی فوریت های روانپزشکی

روز پنج شنبه مورخ ۱۰-۱۲-۹۶ کمیته  تخصصی درون بخشی  و بین بخشی فوریت های روانپزشکی  با حضور مدیریت محترم شبکه آقای دکتر تنهایی، متخصصین روانپزشکی آقایان دکتر شریف مهر و دکتر میر شاهزاده و تیم سلامت روان مرکز بهداشت  آقای دهقان ،خانمها قبادی ، ناظم و اقاسی در دفتر مدیریت شبکه  برگزار گردید . در این جلسه  ضمن تبادل نظرات کارشناسی به بررسی مسائل و  مشکلات راه اندازی بخش روانپزشکی ، نحوه ارجاع بیماران ، آموزشها و .... پرداخته شد و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان ستادی با مدیر و ناظرین شرکت خدماتی بهداشتی درمانی درمانگران کوثر اسپادانا

روزپنج شنبه مورخ ۱۰-۱۲-۹۶ جلسه هماهنگی با مدیرو ناظرین  محترم  شرکت خدماتی بهداشتی درمانی درمانگران کوثر اسپادانابا حضورمعاون بهداشتی و کلیه کارشناسان فنی مرکز بهداشت در سالن اجتماعات مرکز بهداشت  برگزار گردید. در این جلسه ضمن خیر مقدم به دکتر سالکی  مطالبی در خصوص وضعیت شهرستان  توسط معاون بهداشتی بیان و در ادامه کارشناسان مسائل و مشکلات را با توجه به بازدید ها و بررسی های انجام شده بیان نمودند و در پایان ضمن پاسخ مدیر و ناظرین شرکت پس از بحث و تبادل نظر  تصمیمات لازم جهت اجرای بهینه برنامه ها و ...  اتخاذ گردید .  

برگزاری کمیته سند ملی تغذیه و امنیت غذایی شهرستان

زیر کمیته سند ملی تغذیه و امنیت غذایی شهرستان روز جهار شنبه مورخ ۹-۱۲-۹۶در سالن اجتماعات فرمانداری به ریاست سرپرست محترم فرمانداری و با حضور معاون بهداشتی، کارشناسان مسئول تغذیه , بهداشت محیط، مسئولین ، کارشناسان و نمایندگان ادارات و سازمانها عضو تشکیل و در خصوص دستور کارهای زیر بحث وتبادل نظرو تصمیمات لازم اتخاذ  گردید

برگزاری جلسه آموزشی ومهارتهای ارتباطی موثردر پیشگیری از اعتیاد جهت والدین دانش آموزان متوسطه مدرسه کوهپایی

روز چهار شنبه مورخ ۹-۱۲-۹۶جلسه آموزشی مهارتهای ارتباطی موثردر پیشگیری از اعتیاد و آموزش نوجوان سالم جهت والدین دانش آموزان متوسطه مدرسه کوهپایی توسط کارشناس  محترم سلامت روان سرکار خانم آقاسی  برگزار گردید

برگزاری جلسه آموزشی ورزش در سلامتی جهت سفیران دانش آموزی روستای مهیار

روز چهار شنبه مورخ ۹-۱۲-۹۶جلسه آموزشی ورزش در سلامتی برای سفیران دانش آموز ی در دبستان ابتدایی ایرج سالار روستای مهیار توسط آقای موسوی بهورز  محترم خانه بهداشت مهیار  برگزار گردید.

.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرضا RSS

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها