previous pauseresume next

برگزاری جلسه هماهنگی و آموزشی رابطین سلامت ادارات

در تاریخ ۲۹/۸/۹۷ روز سه شنبه جلسه هماهنگی و آموزشی رابطین سلامت ادارات در محل سالن احتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید . در این جلسه آقای جهانشاهی کارشناس غیر واگیر واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرضا  مطالبی پیرامون بیماریهای غیر واگیر بیان  و به سوالات حضار پاسخ داده شد.

 

برگزاری جلسه آموزشی کمکهای اولیه ونقش امدادگر در حوادث جهت دانش آموزان دبیرستان دخترانه حدیث هونجان

روز دو شنبه مورخ ۲۹-۸-۹۷ جلسه  آموزشی کمکهای اولیه ونقش امدادگر در حوادث جهت  دانش آموزان  دبیرستان دخترانه حدیث  روستای هونجان توسط بهورزان محترم خانه بهداشت  هونجان خانم ها صیادی ونصیری و اعضای  بسیج جامعه پزشکی و طرح شهید رهنمون  برگزار گردید

برگزاری جلسه آموزشی کمکهای اولیه ،حمل و انتقال مصدوم جهت دانش آموزان دبیرستان سما

روز دو شنبه مورخ ۲۹-۸-۹۷ جلسه  آموزشی کمکهای اولیه ،حمل و انتقال مصدوم جهت  دانش آموزان  دبیرستان سما توسط سرکار خانم شمسبگی مربی آموزشگاه بهورزی و عضو بسیج جامعه پزشکی برگزار گردید .

برگزاری کمیته مرگ با حضور معاون بهداشتی و کارشناسان ستادی واحد های فنی

دومین کمیته مرگ شهرستان  با حضور رئیس محترم مرکز بهداشت آقای موسوی، کارشناس مسئول واحد آمار سرکار خانم رهیده  و کارشناسان مسئول ستادی در تاریخ ۲۸/۸/۹۷ در سالن اجتماعات مرکزبهداشت تشکیل گردید. دراین کمیته  مهمترین علل مرگ سال ۹۶ شهرستان به صورت مقایسه ای با سایر شهرهای استان ارائه گردید .

برگزاری کمیته علمی و جلسه کارگروه مداخلات ارتقا سلامت با حضور کارشناسان ستادی واحد های فنی

در تاریخ ۲۸/۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ صبح کمیته علمی و جلسه کارگروه مداخلات ارتقا سلامت با حضور معاون بهداشتی و کلیه مسئولین واحد های ستادی در محل سالن اجتماعات شبکه شهرضا  برگزار گردید. در این جلسه پیرامون برنامه عملیاتی ، دستور العمل ها ، نظارت ،  اجرا و تکمیل چک لیست و....  مطالبی بیان و . پس از بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادات توسط کارشناسان تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

برگزاری جلسه هماهنگی با مدیر شرکت درمانگران کوثر اسپادانا جناب آقای دکتر سالکی

جلسه هماهنگی با مدیر محترم  شرکت خدماتی بهداشتی درمانی ،درما نگران کوثر اسپادانا جناب آقای دکتر سالکی جهت ارائه خدمات تامین مراقبتهای اولیه سلامت درمراکز و پایگاههای سلامت برون سپاری شده روزدوشنبه  مورخ ۲۸-۸-۹۷ با حضورجناب آقای موسوی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت ،آقای شهسواری مسئول گسترش ، خانم صادقی رئیس امور عمومی ، خانم سعیدی مسئول حراست ،خانم رجایی مسئول تغذیه ،خانم نعمت الهی مدیر آموزشگاه بهورزی و خانم رجایی کارشناس گسترش در دفتر معاون بهداشتی برگزار گردید.  در این جلسه ضمن خیر مقدم به  آقای دکتر سالکی  مطالبی در خصوص وضعیت  ارائه خدمات در شهرستان  بیان و پیرامون جذب کارشناس تغذیه ،گواهی آموزش مراقبین و ...  بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم جهت اجرای بهینه برنامه ها اتخاذ گردید .  

برگزاری جلسه آموزشی سرطانهای شایع بانوان واصول خود مراقبتی جهت والدین دانش آموزان دبستان علامه

روز دو شنبه مورخ ۲۸-۸-۹۷ جلسه آموزشی سرطانهای شایع بانوان باتاکید برلزوم  انجام غربالگری زنان ورعایت اصول خودمراقبتی  جهت والدین دانش آموزان دبستان علامه توسط سرکار خانم جاوری کارشناس مامایی مرکزسلامت  قائمیه  در محل مسجد صدیقه طاهره برگزار گردید . 

برگزاری جلسه آموزشی بهداشت وتغذیه دردوران بلوغ جهت دانش آموزان مدرسه متوسطه عفاف روستای امین آباد

روز دو شنبه مورخ ۲۸-۸-۹۷ جلسه آموزشی  بهداشت وتغذیه دردوران بلوغ جهت دانش آموزان  مدرسه متوسطه عفاف روستای امین آباد توسط سرکار خانم خانم زیلابی کارشناس مامایی پزشک خانواده و سرکار خانم علیان بهورز روستا  برگزار گردید .

 

برگزاری جلسه آموزشی کمکهای اولیه ،حمل و انتقال مصدوم جهت دانش آموزان دبیرستان طالقانی

روز دو شنبه مورخ ۲۸-۸-۹۷ جلسه  آموزشی کمکهای اولیه ،حمل و انتقال مصدوم جهت  دانش آموزان  دبیرستان طالقانی توسط سرکار خانم شمسبگی مربی آموزشگاه بهورزی و عضو بسیج جامعه پزشکی برگزار گردید .

 

برگزاری جلسه آموزشی کمکهای اولیه ،حمل و انتقال مصدوم جهت دانش آموزان دبیرستان شهدای منظریه

روز دو شنبه مورخ ۲۸-۸-۹۷ جلسه  آموزشی کمکهای اولیه ،حمل و انتقال مصدوم جهت  دانش آموزان  دبیرستان شهدای منظریه  توسط سرکار خانم شمسبگی مربی آموزشگاه بهورزی و عضو بسیج جامعه پزشکی برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرضا RSS

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها