previous pauseresume next

کشف و ضبط بیش از ۹۰کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته در واحد صنفی عرضه مرغ

روز سه شنبه تاریخ ۱۳/۹/۹۶  در طی شکایت ثبت شده در سامانه ثبت شکایات مردمی ۱۹۰ ، کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط با مراجعه به واحد صنفی عرضه مرغ  شکایت شده، پس از بازرسی و کنترل بهداشتی موفق به کشف بیش از۹۰ کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته شدند که ضمن توقیف و هماهنگی با شبکه دامپزشکی اقدامات قانونی  لازم صورت پذیرفت.

برگزاری کمیته تشویق و تنبیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا

در تاریخ ۲۱/۹/۹۶ کمیته تشویق و تنبیه شبکه بهداشت و درمان  شهرستان شهرضا با حضورمعاون بهداشتی  و کلیه مسئولین  و کارشناسان ستادی درمحل سالن اجتماعات شبکه بهداشت شهرضا  برگزار گردید.  ضمن بررسی مکاتبات و درخواست ها ، مسئولین  نقطه نظرات خود را بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان مسئول واحد های فنی و پشتیبانی شبکه شهرضا

در تاریخ ۲۱/۹/۹۶ جلسه هماهنگی کارشناسان مسئول واحد های ستادی و پشتیبانی شبکه  بهداشت با  حضور معان بهداشتی  ،مسئول امور عمومی وکلیه مسئولین واحد های ستادی در سالن اجتماعات شبکه بهداشت شهرضا برگزار گردید .ابتدا معاون بهداشتی  پیرامون چالشها ی تحول سلامت و محاسبه شاخص های بهداشتی و تکمیل پنل مدیریتی و ... مطالبی بیان و  کارشناسان  پس از بحث و تبادل نظر ، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود و ارتقای خدمات رسانی و اجرای بهینه فعالیتها بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

برگزاری جلسه نیاز سنجی آموزشی مرکز منظریه وپایگاه اسفه سالار

در تاریخ ۱۳/۹/۹۶  جلسه هماهنگی نیاز سنجی سلامت جامعه وتعیین اولویت بندی آنها با حضورپزشک ، ماما، مراقبین و بهورزان شاغل در مرکز خدمات جامع سلامت منظریه و پایگاه سلامت اسفه سالار  برگزار گردید .

برگزاری جلسه نیاز سنجی آموزشی مرکز ارائه خدمات جامع سلامت قائمیه

در تاریخ ۱۳/۹/۹۶  جلسه هماهنگی نیاز سنجی سلامت جامعه وتعیین اولویت بندی آنها با حضورکلیه پرسنل و مراقبین سلامت شاغل در مرکز ارائه  خدمات جامع سلامت قائمیه برگزار گردید .

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند شهرستان شهرضا

جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند شهرستان شهرضا در تاریخ ۲۲/۹/۹۶ ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان به ریاست  سرپرست فرمانداری  و با حضور مدیر محترم شبکه ،کارشناس مسئول بهداشت محیط  ،مسئولین اداره محیط زیست ، نماینده بیمارستانها  ،مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان  و... تشکیل و درخصوص وضعیت جمع آوری ، حمل ، دفع پسماندها و  بی خطر سازی زباله های پزشکی وصنعتی  بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه شورای بهداشتی ونیازسنجی آموزش سلامت در خانه بهداشت قصر چم

در تاریخ ۱۳/۹/۹۶  جلسه شورای بهداشتی ونیازسنجی آموزش سلامت باحضور اعضای شورای اسلامی ، دهیار ،  مدیران مدارس  تحت پوشش ،  پزشک ،ماما  و بهورزان  روستای قصرچم برگزار و ضمن ارائه مطالب آموزشی پس ازبحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید .  

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت کنترل خشم و مهارت نه گفتن جهت اولیا دانش آموزان مدرسه چمران

روز سه شنبه ۲۱-۹-۹۶جلسه آموزشی پیرامون مدیریت کنترل خشم و مهارت نه گفتن جهت اولیای دانش آموزان مدرسه چمران توسط سرکار خانم آقاسی  کارشناس سلامت روان مرکز سلامت  قائمیه برگزار گردید .

برگزاری جلسه آموزشی دیابت و تغذیه در سالمندی جهت اعضای کانون بازنشستگان کشوری

روز سه شنبه ۲۱-۹-۹۶جلسه آموزشی دیابت و تغذیه در سالمندی جهت اعضای  کانون بازنشستگان کشوری توسط آقای پیام جهانشاهی کارشناس مبارزه با بیماریها  و سرکار خانم  عرفانی کارشناس تغذیه  برگزار گردید . 

برگزاری جلسه آموزشی خودمراقبتی به بیماران دیابتی و سنجش Hb1acبیماران

روز سه شنبه ۲۱-۹-۹۶جلسه آموزشی خودمراقبتی جهت  بیماران دیابتی و سنجش Hb1acبیماران توسط آقای جهانشاهی کارشناس مبارزه با بیماریها  در خانه بهداشت اسفرجان برگزار گردید . 

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرضا RSS

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها