رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید تیم مدیریتی شبکه بهداشت و درمان و نظام پزشکی شهرضا از مرکز درمانی شبانه روزی خصوصی سجاد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان روز پنجشنبه یازدهم خرداد ماه دکتر حاجی مالیان مدیر شبکه بهداشت و درمان، دکتر باقی رئیس نظام پزشکی، خانم دکتر میرمسیب مسئول واحد بهداشت دهان و دندان ،خانم مهندس حسینی مسئول واحد نظارت بر درمان ،خانم مهندس عرفان مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط از درمانگاه شبانه روزی سجاد بازدید نمودند