رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید شبکه بهداشت ودرمان از نمایشگاه کارخانه نوین شهرضا

باتوجه به لزوم نظارت کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان از نمایشگاه بهاره در تاریخ 1402/03/01 بازدید سه ساعته مسئول واحد و کارشناس بهداشت محیط از نمایشگاه کارخانه نوین انجام و نسبت به آموزش، تذکر، نمونه برداری موادغذایی مورد عرضه در این نمایشگاه انجام گردید