رفتن به محتوای اصلی
x

دیدار مدیر شبکه بهداشت ودرمان با شهردار شهرستان شهرضا

در تاریخ 1402/03/06 جناب آقای دکتر حاجی مالیان مدیر شبکه بهداشت و درمان با جناب آقای مهندس تاکی شهردار محترم شهرستان دیدار نمودند. در این دیدار دکتر حاجی مالیان ضمن عرض تبریک سمت جدید آقای مهندس تاکی شهردار شهرضا در موارد ساختمان شبکه بهداشت ،زایشگاه سمیه قدیم و بیمارستان حضرت صاحب الزمان بحث و تبادل نظر نمودند. در ادامه با پیگیری وتبادل نظر شبکه بهداشت ،شهرداری و شورای شهر مصوب گردید پروانه ساختمانی مرکز خیرسازجامع سرطان بیمارستان امیرالمومنین صادرگردد.