رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته بیماری آنفلوانزا(آنفلوانزای فوق حاد پرندگان)

 در تاریخ 1402/07/05کمیته بیماری آنفلوانزا (انفلوانزای فوق حاد پرندگان ) با حضورمدیر و معاون شبکه،رئیس شبکه دامپزشکی، نمایندگان فرمانداری،بخشداری،ناحیه مقاومت بسیج سپاه ، شهرداری،،زندان، ،امورعشایر ،آموزش و پرورش،بهزیستی،حفاظت محیط زیست،منابع طبیعی،جهادکشاورزی و مسئول بهداشت و مسئول کنترل عفونت بیمارستان،نمایندگان درمانگاههای خصوصی سطح شهرو مسئولین واحدهای مبارزه با بیماریها،گسترش،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای،بهداشت مدارس،مدیریت خطر بلایا،آموزشگاه بهورزی،آزمایشگاه، آموزش سلامت در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار گردید . در این جلسه آقای دکتر حاجی مالیان(مدیر شبکه) در خصوص بیماری آنفلوانزای انسانی و آقای دکتر رئیس زاده (رئیس شبکه دامپزشی شهرستان) در مورد بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان و انتظارات از سایر ادارات مطالبی عنوان کردند درادامه گزارش عملکرد واحدهای ستادی در برنامه پیشگیری از بیماری انفلوانزا در سال 1401 و شش ماهه اول 1402ارائه شد. پس از بحث و تبادل نظر اعضا جلسه مصوبات جلسه تعیین و جهت اجرا تصویب گردید.