رفتن به محتوای اصلی
x
 • آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس علوم تغذیه به صورت شرکتی
  آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم تغذیه بصورت شرکتی
 • سامانه دریافت و پاسخگویی به شکایات مردمی بهداشت 190
  سامانه دریافت و پاسخگویی به شکایات مردمی بهداشت 190 مرکز سلامت محیط و کار در همه ایام آماده دریافت شکایات مردمی است.
 • آگهی فراخوان جذب نیرو بهورز در شهرستان شهرضا
  شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا در نظر دارد از بین خانم های دارای مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه کامل ساکن و بومی روستای بوان و روستاهای تحت پوشش (دهک و مسینه)، نیروی بهورز از طریق آزمون و مصاحبه جذب نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از آگهی و شرایط ثبت نام به سایت شبکه بهداشت شهرضا: (آدرس htpp://shabakeshahreza.mui.ac ) و یا خانه بهداشت بوان و مراجعه و مدارک خود را تا تاریخ 23/02/1402 به مرکز آموزش بهورزی شهرستان شهرضا واقع در بلوار کشاورز جنوبی تحویل دهند.
 • آگهی پذیرش بهورز قرارداد کار معین با مدرک کاردانی و کارشناسی در سال 1402
  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اصفهان در سال 1402، از بین افراد واجد شرایط جهت تحصیل در مراکز آموزش بهورزی تابعه برای شهرستان شهرضا، روستای بوان (یک نفر زن) و روستای امامزاده (یک نفر زن) داوطلب می پذیرد.
 • آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس بهداشت عمومی
  شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد برای تأمین نیروی(1 نفرجایگزین نیروی خروجی) مورد نیاز رشته شغلی نیرو کارشناس بهداشت عمومی خود به صورت شرکتی به تعداد 1 نفر(آقا) ،جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا ، افراد واجد شرایط را از طریق سنجش توانمندیهای شغلی (آزمون کتبی) و سنجش توانمندی های تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس از طی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.
 • آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت امین آباد شهرضا
  باسمه تعالي آگهي مناقصه عمومی شماره فراخوان مناقصه درسامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس https://www.setadiran.ir : 2001090378000263 واحد مناقصه گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- شبکه بهداشت و درمان شهرضا موضوع: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت امین آباد شهرضا به روش سرجمع
 • آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس تغذیه به صورت شرکتی
  بسمه تعالی سال تولیددانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس تغذیه به صورت شرکتی مقدمه : پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد برای تأمین نیروی مورد نیاز رسته شغلی کارشناس تغذیه خود به صورت شرکتی به تعداد دو نفر خانم/آقا ،جهت مرکز بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرضا، افراد واجد شرایط را از طریق سنجش توانمندی‌های شغلی (آزمون کتبی) و سنجش توانمندی‌های تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس ازطی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.
 • آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس تغذیه به صورت شرکتی
  شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد برای تأمین نیروی مورد نیاز رسته شغلی کارشناس تغذیه خود به صورت شرکتی به تعداد یک نفر خانم/آقا ،جهت مرکز بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرضا، افراد واجد شرایط را از طریق سنجش توانمندیهای شغلی (آزمون کتبی) و سنجش توانمندیهای تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس ازطی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.
 • آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس ماما به صورت شرکتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شهرضا
  بسمه تعالی سال تولیددانش بنیان، اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)) آگهی فراخوان جذب نیرو کارشناس ماما به صورت شرکتی مقدمه : پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، شرکت خدمات بهداشتی درمانی کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد برای تأمین نیروی مورد نیاز رسته شغلی کارشناس ماما خود به صورت شرکتی به تعداد یک نفر خانم ،جهت شبکه بهداشت و درمان شهرضا، افراد واجد شرایط را از طریق سنجش توانمندی‌های شغلی (آزمون کتبی) و سنجش توانمندی های تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس ازطی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.