رفتن به محتوای اصلی
x

مدارک موردنیاز:

 1. تکمیل برگ درخواست شغل
 2. یک قطعه عکس 4*3 جدید و پشت نویسی شده
 3. تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 4. تصویر تمام صفحات شناسنامه
 5. تصویر کارت ملی (دو طرف)
 6. تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم (دو طرف)
 7. مدارک دال بر ایثارگری
 8. مدارک دال بر بومی بودن
 9. رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 2300000 ریال به‌ شماره حساب 4001083103021983 شماره شبا570100004001083103021983IR و شناسه 302083161124400900304755000000 به‌عنوان حق شرکت در آزمون پذیرش (ترجیحا پرداخت در بانک های ملی ، کشاورزی، مسکن ، پست بانک) 

تعاریف :

ایثارگان سهمیه 25درصد شامل: جانبازان، آزادگان، همسر و فرزند شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت و پدر، مادر، خواهر و برادر شهدا

ایثارگان سهمیه 5درصد شامل: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، فرزندان جانبازان زیر 25درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

شرایط عمومی:

 1. داشتن تابعیت ایران
 2. بومی شهرستان
 3. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
 4. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
 5. نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
 6. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 7. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 8. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن به کارگیری می شوند.
 9. داوطلبان نباید متعهد خدمت به دستگاهها و نهادهای انقلاب اسلامی و مستخدم رسمی ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده سایر دستگاههای دولتی باشند. 
 10. داوطلبان نباید از افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و ذی صلاح از خدمت دولت منع شده باشند.
 11. عدم سابقه اخراج از سایر واحدهای تابعه دانشگاه

شرایط اختصاصی:

 1. داوطلبان بومی در شهرستان شهرضا در صورتی که حداقل یکی از ویژگیهای زیر را دارا باشند بومی تلقی می شوند.
 • شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
 • سکونت در منطقه مورد نظر حداقل به مدت ده سال تا تاریخ انتشار آگهی با ارائه مدارک استشهاد محلی (فرم پیوست) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) احراز گردد. شایان ذکر است داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی ودبیرستان در شهرستان مورد تقاضا  با تایید اداره آموزش و پروش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام( هر سه دوره تحصیلی) یا قسمتی( یک یا دو دوره تحصیلی) از سابقه ده سال سکونت ملاک عمل قرارگیرد. 
 • داوطلبان بومی و ساکن در محدوده مرکز مورد نظر در اولویت می باشند.
 1. داشتن سن حداقل 20 سال تمام و حداکثر 40 سال تمام تا اولین روز ثبت نام برای دارندگان مقطع تحصیلی کاردان، کارشناس و کارشناسی ارشد

موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن تا سقف 15 سال اضافه خواهد شد:

الف. جانبازان، آزادگان، فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ب- سایر مشمولین سهمیه 25 درصد(همسرشهدا، جانباز 25 درصد و آزاده، پدر، مادر، خواهر و برادرشهید) و ایثارگران 5 درصد به میزان 5 سال

ج. داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

د. لیست سوابق بیمه در منطقه مورد نظر ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی

و. به استناد بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 19/8/1400 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل یکسال و هر فرزند یکسال ( تا حداکثر 5 سال) به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.

 1. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد سخت افزارکامپیوتر ، نرم افزار کامپیوتر ، معماری کامپیوتر، فناوری اطلاعاتIT
 2. افراد دارای شرایط ایثارگری برطبق قوانین و مقررات مربوطه در اولویت می باشند.

تذکرمهم:

 1. مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هر گونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه درخواست شغل و ارائه مدارک اعلام می نماید با مستنداتی که در اعلام نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواه
 2. د شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورت مغایرت در هر مرحله از فرآیند به کارگیری (اعلام نتایج اولیه، مصاحبه، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و یا صدور حکم استخدامی) امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
 3. به کارگیری نیرو صرفاً جهت پوشش وظایف کارشناس مهندسیIT در سطح شهرستان شهرضا می باشد. هیچ گونه تبدیل وضعیتی برای این نیروها وجود نخواهد داشت و تأمین اعتبار از محل برنامه پزشک خانواده خواهد بود.

متقاضیان می توانند از تاریخ 1/03/1403 به مدت 7 روز کاری مدارک  و مستندات خود را به شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا واحد طرح و گسترش تحویل نمایند . 

imageآدرس : بلوار مدرس جنب امام زاده شاهرضا  - شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا            شماره تماس : 03153223071