رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت بهداشتی

مسئول محترم معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان

سرکار خانم فرزانه کمائی

داخلی 206

 تشريك مساعي با مدير شبكه

- رسيدگي و نظارت بر حسن اجراي فعاليتها و برنامه هاي بهداشتي

- سركشي به واحدهاي تابعه و نظارت در امور بهداشتي

- بررسي و مطالعه گزارش فعاليتهاي آموزش بهداشت و راهنمايي لازم جهت پيشرفت برنامه هاي آموزشي آنان

- همكاري با ساير مؤسسات بهداشتي در حوزه عمل به منظور بالا بردن سطح بهداشت عمومي

- انجام بررسي هاي لازم در كارگاهها به منظور شناخت انواع بيماريهاي حرفه اي و اظهار نظر در مورد نحوه پيشگيري از بيماريهاي ناشي از كار

- شركت در تهيه و تنظيم طرح هاي بهداشتي و درماني و آموزشي

- ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي واحدهاي تابعه

- مطالعه آمار و گزارشات رسيده از واحدهاي اجرايي و تجزيه و تحليل آنها

- نظارت بر ايجاد مؤسسات بهداشتي

- ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس و توصيه بهبود خدمات بهداشتي