رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت غذا و دارو

آقای دکتر اسماعیل  عسگری

تلفن:209-53223073-031 

شرح وظایف:

  1. بازرسی و نظارت برعملکرد داروخانه های شهری
  2. بازرسی از عطاری های سطح شهر
  3. بازرسی و نظارت بر داروخانه های مراکز روستایی و ترالی احیا مراکز
  4. بازرسی از مراکز ترک اعتیاد (MMT) همراه کارشناس نظارت بر درمان
  5. رسیدگی به شکایات مردمی از داروخانه ها
  6. برآورد و ارسال درخواست ای فصلی دارویی ومکمل ها به معاونت بهداشتی و خرید دارو از شرکت ها