رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس نظارت بر مواد غذایی

کارشناس مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی

محمد ابراهیم محمدیان فر

نفیسه قرانی

 1. بازدید از واحد های تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دارای پروانه های بهداشتی در سطح شهرستان
 2. نمونه برداری از واحد های تولید مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دارای پروانه های بهداشتی در سطح شهرستان و ثبت در سامانه  LIMS
 3. ارزیابی سالیانه واحدهای تولیدی شهرستان بر منطبق بر فرمهای PRP سازمان غذا و دارو و گرید بندی آن ها در سامانه AUDIT
 4. پیگیری رفع نواقص واحدهای تولیدی مغایر با ضوابط فنی و بهداشتی سازمان غذا و دارو و ارتقاء سطح کیفی
 5. بررسی و پیگیری شکایات واصله در رابطه با واحد های تولیدی در سطح شهرستان
 6. شناسایی و معرفی واحد های متخلف و غیر مجاز  در سطح شهرستان به مراجع قضایی و پیگیری پرونده های مربوطه
 7. شناسایی واحدهای تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی فعال و فاقد پروانه های بهداشتی که مشمول اخذ پروانه های بهداشتی می باشند و الزام آنها به اخذ پروانه های مربوطه
 8. شناسایی واحد های مشمول اخذ شناسه نظارت و الزام آنها به اخذ شناسه نظارت بهداشتی (کارگاهی)
 9. بررسی مدارک مربوط به پروانه های بهداشتی ( بهره برداری ، مسئول فنی ، ساخت و ظرفیت خالی) واحد های تولیدی شهرستان و ارسال به معاونت غذا و داروی استان جهت طرح در کمیته
 10. بررسی مدارک ثبت منبع در سامانه IRC وزارت بهداشت
 11. بررسی مدارک مربوط به پروانه های مسئول فنی جهت ثبت در سامانه TTAC وزارت بهداشت
 12. بررسی مدارک مربوط به اخذ گواهی های ISO 22000 و HACCP و...
 13. ساماندهی کارگاه های سنتی اعم از نانوایی ها، ماست بندی ها و ...
 14. برگزاری جلسات هماهنگی و اموزش فصلی برای مسئولان فنی واحد های تحت پوشش شهرستان
 15. برگزاری جلسات آموزشی برای گروههای هدف و صنوف مختلف با هماهنگی واحد های ستادی شبکه
 16. تهیه جزوات ، پمفلت و مطالب آموزشی
 17. شرکت در جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان
 18. مشارکت در کمیته قاچاق کالا