رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید و کنترل شبانه واحدهای فست فود شهرستان شهرضا

در تاریخ1403/03/19 کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان و هیات رئیسه اتحادیه رستوران داران و بازرسی اتاق اصناف شهرستان طی گشت شبانه تا ساعت ۲۲:۳۰ نسبت به بازدید و کنترل واحدهای فست فود اقدام نمودند و ضمن ارائه آموزش های لازم برخورد قانونی با متخلفین صورت گرفت.