رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید صبحگاهی از نانوایی‌های سطح شهر شهرضا

در تاریخ 1402/03/01 کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان صبحگاه روز دوشنبه از نانوایی‌های سطح شهر،از ساعت6صبح بازدید مشترک کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط و بازرسان اصناف و اداره جهاد از نانوایی‌های سطح شهر انجام و در حین بازدید آموزش، تذکر و نمونه برداری انجام گردید.