رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع

 درتاریخ 1402/06/19جلسه هماهنگی اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع با حضور جناب آقای دکتر حاجی مالیان مدیر محترم شبکه ، خانم کمائی معاون محترم بهداشتی و مسئولین محترم واحد های فنی ستاد مرکز بهداشت و رئیس محترم امور عمومی شبکه جلسه هماهنگی اجرا و استقرار برنامه سلامت خانواده و نظام در ارجاع  در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت شهرستان شهرضا برگزار گردید. در ابتدا آقای جهانشاهی، مسئول گسترش شبکه گزارش اقدامات انجام شده و متون عملی و اجرایی برنامه را به شرح زیر ارائه نمودند : تشریح دستورالعمل های اجرای برنامه سلامت خانواده شامل شیوه نامه اجرایی برنامه و نسخه ۰۳ فرایند جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز پایگاها بر اساس هر مراقب سلامت ۲۰۰۰ نفر روند تغییر در استقرار نیروی انسانی و تجهیزات مراکز بر اساس بلوک بندی روند اجراي بلوک بندی مراکز و پایگاه های سلامت بر اساس منطقه جغرافیایی و بررسی تعداد بلوک های تعریف شده روند انتصاب جمعیت به بلوک های تعریف شده توسط مراقبین سلامت روند فراخوان جمعیت منتصب شده و ویرایش اطلاعات فرم شماره ۲ جمع بندی روزانه اطلاعات جمعیت فراخوان شده و تعریف فرایند ارسال گزارش آماری جهت ثبت در رصد خانه سلامت . در پایان پس از بحث و تبادل نظر اعضا ، مدیر و معاون محترم شبکه مطالب و مصوبات جلسه را جمع بندی نمودند.