رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه هماهنگی مرکز سلامت روانی_ اجتماعی سراج

در تاریخ ۹/ ۳/ ۱۴۰۳ جلسه هماهنگی مرکز سلامت روانی_ اجتماعی سراج با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان آقای دکتر حاجی مالیان، مسئولین واحدهای مربوطه شبکه بهداشت، پرسنل مرکز و نمایندگان بیمارستان امیرالمومنین در سالن وبینار مرکز سراج شهرضا برگزار گردید. در این جلسه در زمینه مشکلات موجود بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید همکاری دو طرفه بین شبکه بهداشت و بیمارستان امیرالمومنین در راستای پیشبرد اهداف مرکز صورت پذیرد.